środa, 20 października 2010

Want you to take me like a thief in the night.

Brak komentarzy :
 
Obiecałam, a więc się staram z częstszym pisaniem notek na blogu :)
Dziś zdjęcia z przed dwóch tygodni, już z nową fryzurą. Bodajże, to była zaraz podcięciu pierwszym, tak więc krótko, ale jeszcze w ramach rozsądku. Zamiast uczyć się na jutrzejszy sprawdzian z chemii, pouczyć się trochę na francuski czy PO, to ja siedzę przed moim nowo naprawionym laptopem i piszę tą notkę. Nie ładnie. ^^
Nie spodziewajcie się jakiś wielce ciekawych tematów.Chcę was jednak powiadomić, że zebrałam parę interesujących tematów od koleżanek, np. o czym chciałyby poczytać. Napiszę parę specjalnych notek na ten właśnie temat (o którym dowiecie się już niebawem, bo niedługo zrobię ową notkę). Znajdziecie tutaj dużo, nowych i mam nadzieję lepszych zdjęć :)
Postaram się pisać, co 2 lub 4 dni wraz dodając zdjęcia. 
Już jutro idę na kolejny wykład z akcji AFF w Starym Browarze w Poznaniu. Jest on jak pamiętam z Gosią Baczyńską, a w piątek z założycielką słynnego butiku BIBA w Londynie. Już nie mogę się doczekać, oczywiście fotorelacje napisze od raz po wydarzeniu. W weekend natomiast sesje i pokazy. Wszystko na blogu. Tymczasem uciekam się w końcu za siebie wziąć, ogarnąć i pouczyć!

I promised, so I try to frequent writing on the blog :)
Today, the photos from two weeks ago with the new haircut. Probably, it was immediately undercut the first, so short, but still within reason. Instead of learning for tomorrow's test from chemistry, learn a little french or the PO, I'm sitting in front of my newly repaired laptop and I write this note. Not nice. ^ ^
You don't expect a very interesting subjects today. I want to tell you that I gathered some interesting topics from colleagues, such as what they wish to read. Write a few special notes on this very topic (which you'l find out soon, because soon I'll do That up note.) You will find here a lot, new and hopefully better pictures :)
I"ll try to write every 2 or 4 days and adding pictures.
Tomorrow I'm going to share another lecture from AFF at the Stary Browar in Poznan. It is like I remember from Gosia Baczyńska, and on Friday from the founder of the famous Biba boutique in London. I can't wait to party photo, of course, write from the time after the event. At the weekend, while the sessions and fashion shows. Everything on the blog. Meanwhile, I'm running to finally get back, to embrace and learn!

PISZCIE TEMATY JAKIE CHCECIE ZOBACZYĆ NA BLOGU!
WRITE SUBJECTS THAT YOU WANT TO SEE ON THE BLOG!

with puppy Suzy
My dog SISI <3 love her!!!

WHAT I WORE:
jacket - STRADIVARIUS
skinny jeans - H&M
black shirt - H&M
black wedges - H&M
sun glasses - TOP SHOP
SCRAFT - BERSHKA
watch - BABY G CASIO

Nighty night! xoxo.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz